Ja, dit is mogelijk. Het is niet noodzakelijk om direct alle aansluitingen in uw pakket te gebruiken. Zolang er nog aansluitingen beschikbaar zijn in de hoofdmodule van ConnectedBoat, kunt u op een later tijdstip alsnog sensoren installeren. Wel dient u rekening te houden met het maximaal aantal sensoren dat u kunt installeren, dit is afhankelijk van het pakket dat u kiest.