ConnectedBoat – Privacy Beleid

Laatste update: 25-05-2018

Deze privacy policy is van toepassing op alle diensten via de websites en mobiele applicaties, aangeboden door ConnectedBoat. (hierna: “ConnectedBoat”), programma’s voor klantrelatiebeheer, facturatie en betalingssystemen (hierna: “Diensten”).

Door gebruik te maken van de Diensten van ConnectedBoat, verstrek je ons persoonlijke informatie. Als onderdeel van de Diensten die we aanbieden, vertrouw je deze informatie toe aan onze vertrouwde partners, in deze zijn dit derden, die bestaan in onze Diensten omgeving, waar we direct dan wel indirect mee werken, voornamelijk om jou van de beste service te voorzien alsook marketingactiviteiten.

ConnectedBoat neemt het beschermen van jouw persoonlijke gegevens erg serieus. Deze privacy policy bevat informatie over de persoonlijke gegevens welke verzameld worden en hoe deze verwerkt en gebruikt worden. Dit betreft belangrijke informatie, lees dit document dan ook goed door.

Rechten betreffende het verwerken van persoonlijke gegevens
Je hebt het recht om de Beheerder toegang te vragen tot jouw persoonlijke gegevens, inclusief het verkrijgen van een kopie van deze gegevens. Je mag deze gegevens corrigeren, in sommige gevallen verwijderen of verwerkingsrestricties opleggen. Je hebt het recht deze data te transfereren en het recht om een klacht in te dienen bij de entiteit die gaat over het beschermen van persoonlijke gegevens. Deze rechten zijn ook van toepassing als de gegevens correct worden verwerkt door de beheerder en hebben geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking, die is gemaakt op basis van toestemming voordat deze werd ingetrokken.

Peroonsgegevens beheerder
De Beheerder van persoonlijke gegevens is ConnectedBoat. Joop Geesinkweg 901, 1114 AB Amsterdam. Mocht je vragen hebben over vragen aangaande de privacy policy, contacteer ons dan op hello@connectedboat.nl. Via dit adres kun je ons vragen stellen aangaande privacy issues, een beoordeling aanvragen, persoonlijke informatie wijzigen of verwijderen welke in het bezit is van ConnectedBoat. Je kunt ons tevens bereiken via bovenstaand postadres.

Range van persoonlijke gegevens welke verwerkt worden
Wij verwerken data die je opgeeft of achterlaat wanneer je gebruik maakt van diensten van ConnectedBoat. Deze data is in de eerste plaats noodzakelijk om je te kunnen voorzien van accounts of profielen voor onze diensten (authenticatie), zoals bijvoorbeeld e-mailadressen, je naam, telefoonnummer, alsook data die je achterlaat wanneer je gebruik maakt van onze diensten, zoals bijvoorbeeld de data die je achterlaat via cookies, IP-adressen, locatiegegevens of het soort internetbrowser waar de dienst op draait. Waar mogelijk, is de informatie geanonimiseerd. Het soort data welke voor individuele ConnectedBoat diensten wordt verzameld kan variëren – je kunt te allen tijde vragen om een gedetailleerd overzicht van data voor deze individuele diensten, door contact met ons op te nemen op hello@connectedboat.nl

Doel van de verwerking, rechtsgrondslag en periode van verwerking van persoonlijke gegevens
We gebruiken jouw persoonlijke gegevens voornamelijk om jou te identificeren in onze diensten en om onze dienstverlening continu te verbeteren. ConnectedBoat gebruikt jouw persoonlijke gegevens tevens om een relatie met jou aan te gaan, deze te verwerken en onderhouden en om betalingen te verwerken. Aanvullend, kunnen we jouw persoonlijke gegevens gebruiken om je te informeren over nieuwe producten, diensten of evenementen die jouw interesse kunnen hebben. Je kunt e-mails van ons ontvangen middels de volgende e-mailadressen: hello@connectedboat.nl

Juridische gronden voor het rechtmatig verwerken van persoonlijke gegevens

Doelstellingen van het verwerken van data Wetgeving Verwerkingstijd
1 Performance van een contract bij ConnectedBoat – Gebruiker (deze overeenkomsten zijn gewoonlijk de reguleringen die de Gebruiker accepteert alvorens deze gebruik maakt van de specifieke dienst), inclusief het matchen van de diensten aan de behoeften van de Gebruikers, analyseren en verbeteren van de diensten en het waarborgen van de veiligheid van de diensten. Artikel 6(1)(b) GDPR – noodzakelijk voor het laten functioneren van een contract waarbij de Gebruiker een partij is. Tot de overeenkomst tussen jou en Connected Boat verloopt, met een kanttekening dat het voor kan komen dat data ook na het verlopen van de overeenkomst nog verwerkt wordt, uitsluitend wanneer dit is toegestaan of nodig is onder de geldende wetgeving, bijvoorbeeld het verwerken voor statistische doeleinden, facturatie of claimprocedures.
2 Statistische metingen, marketing (inclusief het analyseren van data en het creëren van profielen voor marketingdoeleinden) voor de producten en diensten van de Beheerder. Artikel 6(1)(f) GDPR – noodzakelijk voor legitieme doeleinden Tot er effectief bezwaar wordt gemaakt.
3 Marketing (inclusief het analyseren van data en het creëren van profielen voor marketingdoeleinden) voor de producten en diensten van derden. Artikel 6(1)(a) GDPR – toestemming van de betrokkene Tot de toestemming wordt ingetrokken.


Doorsturen van persoonlijke gegevens
ConnectedBoat speelt persoonlijke gegevens door aan vertrouwde partners – entiteiten die persoonlijke gegevens verwerken op verzoek van de Beheerder, inclusief leveranciers van IT diensten en oplossingen (bijvoorbeeld datacentra, hosts, back-up services, database services, mappen en tools voor mappen).

Dienstverleners hebben alleen toegang tot de data die voor hen nodig is om hun taken uit te kunnen voeren. Jouw gegevens kunnen in sommige gevallen doorgespeeld worden aan ontvangers in derde landen, bijvoorbeeld aan landen buiten de Europese Economische Ruimte, bijvoorbeeld wanneer het noodzakelijk is om jou te voorzien van diensten of als dit wordt bepaald door een andere, rechtsgeldige grondslag.

De gebruiker mag zijn content op externe websites publiceren (bijvoorbeeld het weergeven van een route voor een reis op social media), maar alleen na autorisatie en hij beslist over de hoedanigheid waarin deze content beschikbaar wordt gemaakt.

Veiligheid van jouw persoonlijke gegevens
Wij verwerken informatie welke van jou gecollecteerd wordt in overeenstemming met de Europese wet voor databescherming. Alle werknemers zijn hiertoe verplicht en zijn op de hoogte gebracht van de vertrouwelijkheid van data en verplichtingen gerelateerd aan het beschermen van de privacy. Het transfereren van persoonlijke gegevens, alsook het autorisatieproces (login) van onze diensten wordt uitgevoerd onder het veilige SSL-protocol, welke zorgt voor een significante verbetering van het beschermen van dataverkeer via het internet.

Het recht op toegang, corrigeren en verwijderen van persoonlijke gegevens
ConnectedBoat voorziet iedere Gebruiker van een profielpagina welke toegankelijk is na autorisatie. Deze pagina stelt jou in staat om persoonlijke informatie over verbindingen in te zien, te wijzigen en te verwijderen. Mocht het zo zijn dat de Gebruiker deze acties onvoldoende effectief acht, dan kan hij contact opnemen met Connected Boat via hello@connnectedboat.nl

Keuzevrijheid
Het verstrekken van persoonlijke gegevens geschiedt vrijwillig, echter het niet voorzien van data welke als noodzakelijk wordt gezien om diensten aan jou te kunnen verlenen, zorgt ervoor dat wij de betreffende diensten niet kunnen leveren.

Informatie over cookies
Om de ervaring op onze website zo gebruiksvriendelijk als mogelijk te maken, gebruiken wij net als veel andere bedrijven cookie bestanden. Jouw website kan zo zijn ingesteld dat deze cookies weigert. Dit kan ertoe leiden, om technische redenen, dat de functionaliteit van onze website beperkt wordt. We verzamelen, verwerken en gebruiken persoonlijke gegevens, tenzij de gebruiksvoorwaarden anders toestaan, alleen met toestemming van de Gebruiker.

Cookies zijn IT-gegevens, voornamelijk tekstbestanden, welke worden opgeslagen op het apparaat van de Gebruiker van ConnectedBoat websites en applicaties. Cookies bevatten doorgaans de domeinnaam van de website waar ze vandaan komen, het tijdstip waarop ze zijn opgeslagen op het apparaat en een uniek nummer. Cookie bestanden worden niet gebruikt om de Gebruiker te identificeren en de identiteit wordt derhalve niet gedefinieerd aan de hand van deze cookies.

Wij kunnen cookies en vergelijkbare technologieën gebruiken met als doel om:

 • Diensten te leveren;
 • De content van websites en applicaties aan te passen aan de voorkeur van de Gebruiker en het optimaliseren van het gebruik van websites, cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat het apparaat van de Gebruiker wordt geïdentificeerd zodat de website op een geschikte manier wordt weergegeven;
 • Statistieken te creëren die ons helpen te begrijpen hoe Gebruikers de websites en applicaties gebruiken, welke ons in staat stellen de structuur en content te verbeteren;
 • De sessie van de Gebruiker gaande te houden (nadat deze is ingelogd), waardoor de Gebruiker niet steeds opnieuw hoeft in te loggen op iedere sub pagina van de gegeven website of applicatie;

Soorten cookies die we gebruiken
Vanwege de levensduur van cookies en vergelijkbare technologieën, gebruiken wij twee basisvarianten van deze bestanden:

 • Sessies – tijdelijke bestanden die worden opgeslagen op het apparaat van de Gebruiker tot deze uitlogt, de website of applicatie verlaat of de software (webbrowser) uitzet;
 • Permanent – opgeslagen op het apparaat van de Gebruiker voor de gespecificeerde tijd conform de cookiereguleringen weergegeven in deze privacy policy.

Vanwege het doel van cookies en vergelijkbare technologieën, gebruiken wij de volgende varianten:

 • Diensten en applicaties welke noodzakelijk zijn om te werken – het gebruik van onze diensten mogelijk maken, bijvoorbeeld authenticatiecookies welke gebruikt worden voor diensten waarbij authenticatie nodig is.
 • Bestanden welke veiligheid waarborgen, deze worden bijvoorbeeld gebruikt om fraude te detecteren in het authenticatieveld;
 • Performance cookies – welke het mogelijk maken om het gebruik van websites en applicaties inzichtelijk te maken;
 • Functionele cookies – welke het mogelijk maken de instellingen welke door de Gebruiker zijn geselecteerd te “onthouden” en de interface van de Gebruiker te personaliseren, bijvoorbeeld de voorkeurstaal of de regio waar de Gebruiker vandaan komt, lettergrootte, het uiterlijk van de website en applicaties etc.;
 • Statistische cookies – welke gebruikt worden om statistieken op de websites en applicaties bij te houden.

Overige technologieën
Voor het gemak van het gebruik van onze diensten, gebruiken wij Local Storage (LS) technologie, waarvan de werking in principe vergelijkbaar is met de werking van cookies, maar welke enigszins afwijkende eigenschappen hebben. LS is een apart onderdeel van het browsergeheugen dat wordt gebruikt om gegevens op te slaan die door websites zijn opgeslagen. Toegang tot LS kan alleen worden verkregen van een website die op dezelfde website werkt waar de gegevens zijn opgeslagen, maar in tegenstelling tot cookies worden ze niet elke keer dat u naar de server verwijst door de browser verzonden. De gegevens in LS worden permanent opgeslagen door de browser en worden niet verwijderd wanneer de browser wordt gesloten of een geldigheidsduur heeft. We benadrukken dat we deze technologie niet gebruiken om gebruikers te “volgen” of te identificeren, en alleen voor het gemak en om diensten van het hoogste niveau te kunnen leveren.